top of page

Zorgarrangementen

Sinds augustus 2015 verzorg ik op scholen ook zorgarrangementen. Scholen kunnen mij inhuren voor kinderen die binnen het basisonderwijs specifieke zorg nodig hebben. Ik heb ervaring met kinderen met het syndroom van Down, hoogbegaafdheid, AD(H)D, autisme, dyslexie, dyscalculie, Taal Ontwikkeling Stoornis, gedragsproblematiek en motorische ondersteuning. De visie van ‘de Schatkist’ staat centraal en overleg met alle betrokken partijen vind ik van grote meerwaarde.

 

bottom of page