top of page

Werkwijze

Als ouder neemt u contact met mij op. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek. Zit uw kind in de bovenbouw van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het MBO/HBO dan zijn zij hierbij aanwezig. Studenten van het MBO/HBO mogen ook zonder ouder het intakegesprek voeren. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de problemen en de mogelijkheden zijn. U (en/of uw kind) probeert zo goed mogelijk aan te geven waarbij hulp nodig is. Ik geef aan wat ik kan betekenen. Als beide partijen een begeleidingstraject zien zitten, maken we verdere afspraken.

Onderzoek

Na het intakegesprek vindt afhankelijk van de hulpaanvraag eventueel een (aanvullend) onderzoek plaats. Dit onderzoek richt ik specifiek op de probleemstelling. Hiervoor gebruik ik verschillende erkende toetsen/onderzoeken. Verder spelen observaties, een gesprek met uw kind en eventueel zijn/haar leerkracht een belangrijke rol. De resultaten worden besproken.

Doelen stellen

De resultaten  van het onderzoek worden omgezet in doelen waar we een aantal weken aan gaan werken. Met een neuro-motorisch oefenprogramma gaat u na een uitgebreide instructie samen met uw kind thuis aan de slag. In het geval van begeleiding op leergebied, bespreek ik, waar ik met uw kind wekelijks in de praktijk aan ga werken en wat u thuis kunt doen.

Begeleiding van problemen op leergebied

Na het bespreken van de doelen, start ik met de begeleiding d.m.v remedial-teaching. U kunt hier meer lezen op deze site onder 'AANBOD'. Uw kind komt hiervoor in principe iedere week 30 of 45 minuten op een vastgesteld tijdstip naar de praktijk. De begeleiding stem ik af op de specifieke leerbehoeften. Tijdens de begeleiding is er tevens veel aandacht voor het welbevinden. Ik werk met verschillende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma's. Volgt uw kind ook een neuro-motorisch oefenprogramma, dan is dit ook een onderdeel van de wekelijkse sessie. Tijdens dit traject, stel ik contact met de leerkracht van uw kind erg op prijs. Ik geloof in de kracht van samenwerking tussen ouders, school en r.t.-er.

Evaluatie

Na een periode van een vooraf vastgestelde weken evalueer ik samen met u (en uw kind) de behandeling. De begeleiding kan door middel van een vervolgtraject worden voortgezet of de resultaten zijn zo dat de begeleiding wordt beëindigd.

bottom of page