Neuro-motorisch oefenprogramma

 

Herkent u dit?

  • moeite met leren zwemmen en fietsen

  • hoofd ondersteunen met schrijven

  • vaak stoten en/of vallen

  • leren lezen kost veel energie

  • problemen met rekenen

  • een slordig handschrift

  • concentreren is erg moeilijk

  • stil kunnen zitten is een hele opgave

  • uw kind is na een schooldag erg moe.

Deze leer- en gedragsproblemen kunnen ontstaan door nog aanwezige primitieve reflexen. Primitieve reflexen zijn bewegingen die een baby instinctief maakt vanuit de hersenstam. Deze bewegingen zorgen er voor dat het centraal zenuwstelsel zich ontwikkelt. Ze helpen bij de ontwikkeling van de zintuigen en de grove en fijne motoriek.

 

Normaal gesproken verdwijnen deze reflexen tijdens het eerste levensjaar en worden ze overgenomen door posturale reflexen die er voor zorgen dat een kind ‘rijp’ is om te gaan leren. Bij sommige kinderen verdwijnen de primitieve reflexen niet volledig. Het centraal zenuwstelsel is dan nog niet ‘rijp’. De motoriek kan veel dingen nog niet aan en daardoor kunnen de genoemde gedrags- en leerproblemen ontstaan.

 

Door de juiste oefeningen, kunnen de primitieve reflexen alsnog verdwijnen en posturale reflexen zich alsnog ontwikkelen. Daarna kan er dan gewerkt gaan worden aan het verbeteren van de overige motorische vaardigheden; de zintuigen en de grove en fijne motoriek om zo een stevige basis voor het leren te leggen.

Anders dan bij andere trainingen en therapieën, die op het niveau van de grote- en middenhersenen werken, start mijn neuro-motorisch oefenprogramma d.m.v. reflex-integratie bij de basis, de hersenstam. Zo wordt de oorzaak van het probleem wordt aangepakt.