top of page

Ik leer leren groepstraining

Deze groepstraining (minimaal 4 personen), geeft jongeren slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

De training is geschikt voor jongeren die handvaten kunnen gebruiken om het leerproces te doen slagen. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen. Ik leer leren is een speciaal ontwikkeld programma voor jongeren van groep 8 en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs, die makkelijker en slimmer willen leren leren. Het richt zich met name op voorwaarden die van belang zijn om te kunnen presteren.

Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde jongeren, ook jongeren met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren. De inhoud van de training kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen en leren concentreren spelen in iedere training steeds een belangrijke rol.

 

Elke van de 5 sessies van 1,5 uur heeft een eigen thema:

  • vaststellen kwaliteiten en uitdagingen en ontdekken van de eigen leervoorkeuren

  • leren omgaan met faalangst en motivatie strategieën

  • leren plannen, prioriteren, tijd indelen, organiseren en evalueren

  • leren omgaan met concentratie

  • leertechnieken op het gebied van geheugen voor taal, rekenen en symboliek.

De training is uit te breiden met sessies met als onderwerp:

  • Motivatie verhogen (2 sessies). Jongeren die deze sessies volgen leren grip krijgen op hun motivatieproblemen. Door middel van een test ontdekt de leerling waar het hapert met motivatie en hoe hij grip kan krijgen om zonder negativiteit en verloren energie toch (weer) motivatie op kan brengen voor de leertaak. Na afloop van deze workshop bieden de werkbladen een persoonlijk document om op terug te vallen als het even tegen zit

  • Plannen en uitvoeren (2 sessies). In deze sessies leren kinderen en jongeren niet alleen een goede planning te maken, maar vooral hoe ze deze planning  daadwerkelijk uitvoeren en afleidingen weerstaan. De sessies bestaan uit verschillende tests die inzicht geven in de belemmeringen en verschillende activiteiten om succesvol te leren hoe je een planning uitvoert. De deelnemer krijgt een duidelijk werkboek en naslagwerk om mee te werken. Na afloop is dit een waardevol document om op terug te vallen als het moeilijk wordt.

Deze sessies zijn ook los van de ik leer leren-training te volgen.

Bovengenoemde trainingen zijn eventueel ook individueel te volgen.

Bekijk voor meer informatie:

https://teaadema.nl/ik-leer-leren/training/

https://www.youtube.com/watch?v=YW-EG20hEyw

 

bottom of page