Auditieve training

Herkent u uw kind hierin?

 

  • verwisselen of omdraaien van letters

  • moeite met lezen en spelling

  • snel afgeleid

  • moeite om in een groep een gesprek te volgen

  • overgevoelig voor geluiden?

 

De oorzaak hiervan kan liggen in de auditieve verwerking in de hersenen. Dat betekent dat horen en luisteren veel inspanning kost.

 

Het goed kunnen horen wat bij een KNO-arts getest wordt zegt niets over de auditieve verwerking. Ook als de oren volgens de KNO-arts optimaal functioneren, kan de auditieve verwerking niet goed ontwikkeld zijn.

 

Een goed horend kind kan b.v. de lage tonen (omgevingsgeluiden in een klas) veel sterker horen dan de hoge tonen (de stem van de leerkracht) en daardoor instructies missen. Ook kunnen ze problemen hebben met spelling en taalverwerving omdat ze simpelweg de klanken van het te schrijven of te spreken woord niet goed kunnen onderscheiden. „Jeugd“ wordt dan b.v. „deugt“ en „water“ wordt „later“. Voor een kind dat taalklanken al in het gehoor niet kan onderscheiden, is het leren van de juiste spelling en uitspraak dan vanzelfsprekend erg moeilijk.

 

Ook een wisselende dominantie van het oor bij verschillende frequenties kan voor problemen zorgen bij deze onderdelen. Het gehoorde kan vertraagd of in de verkeerde volgorde worden waargenomen.

 

Omdat het deze kinderen veel inspanning en energie kost hebben zij vaak concentratie-problemen. Sommigen compenseren hun overbelasting door overdreven activiteit of zelfs door agressief gedrag, maar ook fysieke symptomen zoals hoofdpijn zijn mogelijk. Soms wordt er ten onrechte van uitgegaan dat het kind ADHD/ADD zou hebben.

 

Een onevenwichtigheid in een zo belangrijk zintuig als het gehoor heeft ook uitwerking op het verwerken van andere zintuiglijke indrukken. Het gehele systeem van waarneming, verwerking en gebruik van zintuiglijke indrukken raakt uit het evenwicht. Zo worden ook indirect de optische indrukken bij lezen en schrijven door een centrale auditieve verwerking stoornis nadelig beïnvloed.

 

Door de auditieve verwerking te testen en te trainen met de BENAUDIRA-hoortraining, kan bij deze kinderen een belangrijke deel van de oorzaak van de overbelasting uit de weg geruimd worden, de auditieve verwerking wordt in evenwicht gebracht en het horen wordt geoptimaliseerd.

 

Wilt u laten testen of de auditieve verwerking van uw kind verstoord is? Of wilt u meer weten over de BENAUDIRA-hoortraining? Neem dan gerust contact met mij.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.benaudira.nl