top of page

Auditieve verwerking-training

Herken je dit?

  • mijn kind heeft problemen in de taalontwikkeling of heeft een Taal Ontwikkeling Stoornis 

  • mijn kind krijgt vaak de instructie niet mee

  • hakken en plakken bij spelling gaat moeilijk, mijn kind kan de klanken niet onderscheiden en integreren

  • mijn kind loopt vertraging op bij het leren en u vermoedt dat aandacht en werkgeheugen een probleem vormen

  • mijn kind heeft een probleem met begrijpend lezen, zonder dat het aan het leesniveau ligt

Met een eenvoudig onderzoek kan ik vaststellen of een auditieve verwerkings-training zinvol en ondersteunend kan zijn. Uw kind gaat dan middels een tool (een app op een I-pad, waarmee het het auditief werkgeheugen traint), een aantal dagen per week thuis aan de slag en komt om de paar weken naar de praktijk zodat ik de training kan volgen en kan coachen waar nodig.​

 

bottom of page